Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Khánh LinhFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 9 Months
Needs Core Membership
Statistics 63 Deviations 1,671 Comments 3,455 Pageviews
×

deviantID

linh21062004's Profile Picture
linh21062004
Khánh Linh
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
For Foreigner:
My Stage Name is Lana.
My Korean Name is Han La Na.
My Japanese Name is Ako Nasumita.
My English Name is Lana Aliez Marion.
My Vietnamese Name is Vu Thi Khanh Linh
I am 12 years old.
I'm in Grade 6.
Can you Watch for me?
For Vietnamese:
Tớ là Lana.
Tên Tiếng Hàn của tớ là Han La Na.
Tên Tiếng Nhật của tớ là Ako Nasumita.
Tên Tiếng Anh của tớ là Lana Aliez Marion.
Tớ 12 tuổi.
Tớ học lớp 6.
Tình yêu của tớ:
1. Só mị lai

2. Tê tê mạnh mẽ

3. Đi đi dễ huông

4. Ahn gay là đờn ông đích thực!

5. Bánh kookie của đời tuôi đó

6. Mỗi khi nhìn vào anh ấy lại khiến tôi đau tim

7. Người đầu tiên khiến tôi phát ghen mà vẫn yêu

8. Idol đầu tiên tôi biết

9. Tui rất muốn hát rap được = cô ấy

10. Chị cả cười tươi (SmileSejeongnie)

Watch tớ nếu thích art hoặc render hay coloring do tớ cut hay tự làm.
Watch for me if you like my art or render or coloring by me.
Nếu tớ watch cho các bạn có nghĩa là những bạn đó được tớ watch trước ngày 20/6 hoặc tớ thích art của bạn hay tớ xin xỏ thứ gì đó do bạn làm! Còn lại, sau ngày 20/6/2016, tớ chính thức chỉ reply những lời cảm ơn hay mần quen. Còn lại tớ sẽ reply: "Mời bạn đọc deviantart ID của tớ!". Dạ xin cảm ơn!
Interests

Activity


24 deviations
Chết rồi, lọt hố A Hường rồi!
Từ khi nghe Only One
Nhất là đoạn của EunJi, vì giọng chị ấy nghe nó cứ na ná Wendy, Taeyeon và Luna ấy!
Mỗi khi nghe là con tim nó cứ rung động!

AdCast - Ads from the Community

×

Donate

linh21062004 has started a donation pool!
35 / 400
Help me! Donate some points for me? 5 points? 10 points? 20 points? I want all. You just donate for me some points. I give for you 10 favorite.
Donate for me, please!!! ~~
Please!!!
I 'd like to point, for me please!
I want some points!

You must be logged in to donate.

Comments


Add a Comment:
 
:icontovien2007:
ToVien2007 Featured By Owner 4 days ago
. Thăm nee : )))) 
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner 3 days ago  Student Traditional Artist
Cảm ơn em!
Reply
:icontovien2007:
ToVien2007 Featured By Owner Sep 21, 2016
. Làm quen đi .__. 
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Sep 22, 2016  Student Traditional Artist
Lana g2k4
Reply
:icontovien2007:
ToVien2007 Featured By Owner Sep 23, 2016
. Ngạo Thiên [ Như ] 2k7 : )))) 
. Xưng nee - em nhen : )))))
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner 6 days ago  Student Traditional Artist
Okie
2k7 cơ á! Giờ mới học lớp 4 thôi ư?
Reply
(1 Reply)
:iconyuukon:
Yuukon Featured By Owner Sep 4, 2016   Photographer
Hey there! How are you?
I wanted to drop by and say thank you for watching me, I appreciate your support!

Lots of hugs,
Yuukon

Puppy Emoji-06 (Emoji Snowman) [V1] 
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Sep 4, 2016  Student Traditional Artist
Oh, you're welcome!
Your art is very beautiful!
Reply
:iconyang-valentine:
Yang-Valentine Featured By Owner Sep 2, 2016  New Deviant Student Interface Designer
Làm quen đi chế ._.
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Sep 2, 2016  Student Traditional Artist
Lana g2k4
Reply
Add a Comment: